رسانه های تبلیغاتی مجموعه نشانه

......................................

تبلیغات به معنای انتقال حس وایجاد انگیزه در مخاطب است.ما در تبلیغات تلاش میکنیم پیام های خود را به مخاطب انتقال دهیم هر ابزار یا وسیله یا روشی که به ما کمک کند تا این پیام را به مخاطبمان انتقال دهیم را رسانه تبلیغاتی گوییم.تبلیغات میتواند کاغذی باشد مانند تراکت ،ویدئویی باشد مانند تیزر،بنری باشد مانند بیلبورد های سطح شهر. رسانه‌های تبلیغاتی مانند پل ارتباطی میان  برند شما و مخاطبتان است برای رساندن پیام به او.ما در مجموعه نشانه با داشتن تیم حرفه ای تبلیغات چه مجازی چه کاغذی و چه رسانه ای شما را در رساندن به هدفتان و معرفی برندتان یاری نماییم.

خدمات ما در زمینه رسانه های تبلیغاتی

......................................

بیلبورد های تبلیغاتی

صدا و سیما

رادیو

اینترنت

چاپ مجله